stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kto siedzi w Komitecie "bioetyki" PAN ? Lobbing in vitro zdemaskowany

Nawoływanie do ograniczenia klauzuli sumienia w zawodzie lekarza oraz bezkarnego uprawiania procederu in vitro wyrażone w oświadczeniu Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk przy Prezydium PAN nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie "etycznych problemów medycyny reprodukcyjnej i genetyki klinicznej oraz konieczności ich regulacji prawnej" (Stanowisko KB nr 1/2012) nie dziwi jeśli w jego skład wchodzi m.in. prof. Marian Szamatowicz ? inicjator in vitro w Polsce, dr hab. Paweł Łuków indoktrynujący studentów i lekarzy na kursach z ?etyki? oraz inne osoby, których dorobek w wolnej chwili zanalizujemy. Niestety, dane personalne odnośnie głosowania nie są na stronie komitetu dostępne (14 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Redakcja - stronaoinvitro.pl

Skład Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk- kadencja 2011-2014.


1.    Dr Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
2.    Dr Weronika Chańska - Collegium Medicum UJ
3.    prof. dr hab. Zbigniew Czernicki - Warszawski Uniwersytet Medyczny
4.    Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
5.    Prof. dr hab. Jan Doroszewski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
6.    Prof. dr hab. Marian Filar - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7.    Prof. dr hab. Włodziemierz Galewicz - Uniwersytet Jagielloński
8.    Prof. dr hab. Andrzej Górski, członek korespondent PAN - Wiceprezes PAN
9.    Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - Narodowy Instytut Leków, Warszawa
10.    Dr Jerzy Jarosz - Centrum Onkologii, Warszawa
11.    Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak - Warszawski Uniwersytet Medyczny
12.    Dr hab. Romuald Krajewski - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa
13.    Prof. dr hab. Maciej Krzakowski - Centrum Onkologii, Warszawa
14.    Prof. dr hab. Leszek Kubicki -   redaktor naczelny ?Państwo i Prawo?, Warszawa
15.    Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński -  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16.    Prof. dr hab. Janusz Limon - członek korespondent PAN
17.    Prof. dr hab. Paweł Łuków - Uniwersytet Warszawski
18.    Dr Janusz Meder - Centrum Onkologii, Warszawa
19.    Prof. dr hab. Andrzej Paszewski - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
20.    Prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer -  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
21.    Prof. dr hab. Stanisław Pużyński - Instytut Psychiatrii i Neurologii,Warszawa
22.    Dr Joanna Różyńska  - Uniwersytet Warszawski
23.    Prof. dr hab. Marian Szamatowicz -  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
24.    Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - Uniwersytet Warszawski
25.    prof. dr hab. Andrzej Tarkowski - Uniwersytet Warszawski  
26.    Prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko ? Warszawski Uniwersytet Medyczny
27.    Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski - członek korespondent PAN
28.    Prof. dr hab. Roman Wieruszewski - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
29.    Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk - Collegium Medicum UJ
30.    Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski - Uniwersytet Warszawski
31.    Prof. dr hab. Jacek Zaremba, członek korespondent PAN
32.    Prof. dr hab. Eleonora Zielińska - Uniwersytet Warszawski