stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kobiety przeciwko in vitro

?Nie chcemy finansowania sztucznego zapłodnienia? - piszą w swym oświadczeniu przedstawicielki kobiet archidiecezji łódzkiej pracujące na rzecz kobiet, dzieci, ochrony zdrowia i życia. Rząd i politycy debatują nad projektem ustawy o leczeniu niepłodności, której celem jest finansowanie in vitro. Mylnie sugeruje się nam, że jest to jedna z metod leczenia niepłodności.

Więcej…

Nieodpowiedzialne Ministerstwo Zdrowia - działania kosztem ludności

Ministerstwo zdrowia powinno rozliczyć się z rozdysponowania lekką ręką kilkuset milionów złotych na zapłodnienia in vitro w ramach ?rządowego programu leczenia niepłodności.?  Z jednej strony ideologicznie wspiera in vitro pieniędzmi podatnika, z drugiej prowadzi działania wymierzone w płodność i demografię Polski, poprzez dopuszczenie do obrotu bez recepty środka poronnego.To schizofrenia.

Więcej…

Ordo Iuris o przygotowanym w Ministerstwie Zdrowia projekcie ustawy o in vitro

Data publikacji: 2014-08-21 09:00
 

18 sierpnia Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazał w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Zdrowia swoją opinię w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Opinia powstała w wyniku współpracy prawników z ekspertami z zakresu medycyny (prof. dr hab. med. J. Gadzinowskim, prof. dr hab. med. A. Kochańskim, dr hab. A. Lewandowiczem). Wykazano w niej, że projekt dotknięty jest szeregiem istotnych wad formalnych i materialnych. (Za: http://www.ordoiuris.pl/ordo-iuris-o-przygotowanym-w-ministerstwie-zdrowia-projekcie-ustawy-o-in-vitro,3442,i.html)

Więcej…

Opinia Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności

Opinia w sprawie projektu ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. o leczeniu niepłodności1

Przekazany dnia 16 lipca 2014 r. do konsultacji publicznych projekt ustawy o leczeniu niepłodności (dalej: uln) nie spełnia standardów wynikających z zasad prawidłowej legislacji oraz budzi szereg wątpliwości natury prawnej, medycznej i etycznej. Jednocześnie, proponowane rozwiązania prawne budzą istotne wątpliwości co do skuteczności osiągnięcia deklarowanego przez projekt celu społecznego, przez który projektodawca rozumie ?ochronę zdrowia rozrodczego oraz stworzenie warunków dla stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji?.

Więcej…

Becikowe vs. dofinansowanie (z naszych podatków) dla prywatnych klinik in vitro

invitronierowne1

Więcej…

In vitro - temat zakazany. Cenzura TVN ?

Próbkę tego, jaką wiedzę na temat in vitro mogą jedynie zdobyć widzowie TVN mieliśmy w programie, w którym ekspertowi uniemożliwiono krytyczne wypowiadanie się o procedurze, będącej podstawą intratnego biznesu "klinik in vitro", dotowanych z naszych podatków.

Więcej…

In vitro - kosztuje, nie leczy, zabija


Z początkiem lipca minął pierwszy rok finansowania ?Rządowego Programu Leczenia Niepłodności".

Zarejestrowano 11789 par, zakwalifikowano 8685 par, zarejestrowana liczba ciąż wynosi 2559, liczba par w trakcie ?leczenia" ? 7939, a urodziło się 214 dzieci (informacje podane na stronie http://www.invitro.gov.pl/news/19). Polscy podatnicy zapłacili za to 72.4 mln złotych. Pieniądze te zasiliły program nabijania kieszeni prywatnych klinik in vitro. Jedna z nich ? rekordzista - zgarnęła ponad 17 mln złotych.

Więcej…

Bazar z prokreacją

Dlaczego in vitro jest procedurą nie do przyjęcia zarówno dla wierzących jak i myślących niewierzących ? Dlaczego w roli surogatki nie chcą stanąć zamożne kobiety, a wykorzystują do tego te biedne ? Czy podobnie jak w przypadku niewolnictwa kiedyś akceptowanego, a teraz potępianego - jest szansa na zmianę mentalności w zakresie obrony prawa do życia, tak aby aborcja i in vitro były w końcu prawnie zakazane ? - Z mec. Nikolasem Nikasem, prezesem amerykańskiej Fundacji Obrony Bioetyki, rozmawia Piotr Falkowski - wywiad za: Nasz Dziennik 10 maja 2014).

Więcej…

Nikt Ci o tym nie powie...Tabu?

Aspekt ten często umyka w dyskusji dotyczącej in vitro. Przypomnijmy wywiad z dr Konstantym Radziwiłłem (Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej 2001-2010, obecnie Ministrem Zdrowia) i odpowiedź na postawione pytanie: Co w in vitro budzi pański sprzeciw ?

Więcej…

Czy minister odpowie własnym majątkiem ? Zlicytować Arłukowicza !

Od dawna zwracaliśmy uwagę, że rządowy program dofinansowania in vitro, oprócz swojej niegodziwości jest również zwyczajnie nielegalny w świetle prawa polskiego, wobec braku uregulowań dotyczących przechowywania i manipulacji komórkami rozrodczymi oraz zarodkami ludzkimi. Tymczasem Komisja Europejska 26 września b.r. pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy 2004/23/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ?w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich?. Grozi Polsce karami 200 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Choć kuriozalne wydaje się straszenie takimi sankcjami, to należy zaznaczyć, że "ani Unia Europejska, ani Rada Europy nie żąda od Polski legalizacji in vitro, a jedynie jasnego określenia, czy jest ono dozwolone i na jakich warunkach" (por. Idziemy Idziemy 15 (386), oraz Bruksela pozywa Polskę).

Nasuwa się jednak oczywiste pytanie ? Czy ewentualne kary za głupotę i zaparcie ideologiczne, które motywowało Arłukowicza do wprowadzenia dofinansowania in vitro pod wpływem lobbystów, w ucieczce przed debatą na temat odpowiednich regulacji prawnych, ponosić ma polski podatnik ? Niby z jakiej racji ?

Ile wynosi więc majątek Arłukowicza ? Kiedy odbędzie się jego licytacja na poczet sankcji, których jest bezpośrednim sprawcą ?


stronaoinvitro.pl

Więcej…

Strona 2 z 5