stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szaleństwo Tuska ośmiesza Platformę Obywatelską. Finansowanie biznesu in vitro zamiast wsparcia dla upadającego Centrum Zdrowia Dziecka

Zapowiedź Tuska o rozporządzeniu w sprawie finansowania in vitro z pieniędzy podatników ośmiesza posłów i klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Jeśli Premier z PO zapowiada rozporządzenie mimo, że nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych, równie dobrze może chcieć wydać rozporządzenie w sprawie zaboru mienia za głoszenie poglądów sprzecznych z jego chorą wizją.

Więcej…

Radni w Częstochowie instrumentalnie traktują bezpłodne małżeństwa ?

Radni Częstochowy przyjęli ostatnio uchwałę o dofinasowaniu in vitro z pieniędzy podatników. Jest to jednak ciąg dalszy sprawy. Przypomnijmy, poprzednia decyzja Rady w tej sprawie z początku roku została negatywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Materiał z 04.03.2012 przytaczamy niżej. Czyżby Izba zmieniła zdanie, czy też Radni lewicy instrumentalnie traktują bezpłodne małżeństwa, aby swoją decyzją przypodobać się Tuskowi ? Sam premier stwierdził, że to "decyzja polityczna." Jeśli autentycznie panu prezydentowi Częstochowy z SLD (Krzysztofowi Matyjaszczykowi) zależy na przyroście naturalnym, na co się powołuje, to niech Rada tego miasta wzniesie się ponad propagowaną ideologię cywilizacji śmierci i zakaże sprzedaży środków antykoncepcyjnych, dostępnych w Częstochowie nawet w spożywczych marketach.

Program podsunięty radzie przygotowało Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz zespół "ekspertów" (prof. Sławomir Wołczyński, dr Marek Balicki, lek. Rafał Zyśk i radca prawny Joanna Nowak-Kubiak), a także Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".
Program został przyjęty przez radę mimo braku opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Chcielibyśmy poznać opinię Izby Obrachunkowej, chociaż niezależnie od niej, finansowanie in vitro i sama procedura, to działania uderzające w Prawo Boże oraz ludzką godność. Na tym samym bezprawiu opierać się będzie zapowiadane przez Tuska rozporządzenie w sprawie in vitro.

stronaoinvitro.pl

***

04.03.2012

Dofinansowanie in vitro w Częstochowie bezprawnie. Opinia RIO jest jasna

Decyzja Rady Miasta Częstochowy o dofinansowywaniu niemoralnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma podstaw prawnych. Jak podaje Dziennik Zachodni (03.03.2012) ?Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest w kwestii in vitro jasne. Pieniądze w budżecie można było na ten cel przeznaczyć, ale nie można ich wydać, bo w tym przypadku naruszono by dyscyplinę finansów publicznych. Zdaniem RIO, nie ma bowiem ustawy, która pozwalałaby na płacenie z miejskich pieniędzy za zabiegi in vitro.?

Więcej…

Czy Twój poseł w ogóle wie na czym polega zło eugeniki ?


eugenika2

II wydanie bestselleru G.K. Chestertona - ?Eugenika i inne zło?  w tłum. Macieja Redy ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa Diecezji Sandomierskiej

"Eugenika i inne zło" Chestertona należy do tych jego dzieł, których wspólną cechą pozostaje niezwykła aktualność podejmowanych zagadnień. Poruszana problematyka moralna przy dogłębności analizy na polu logiki i wiecznie żywych idei Ewangelii, w konfrontacji z rozpoznaniem ludzkiej natury zaskakuje konsekwencją oraz wrażeniem, że wszystko to znamy z osobistych sytuacji i życia społeczno-politycznego.

Autor rozkłada na czynniki pierwsze każdą sprzeczność z zasadami wynikającymi z prawdziwego porządku rzeczy, tak zakorzenioną w stereotypowym, powszechnym ?myśleniu?, że możliwą do przełamania tylko na drodze konwersji. Pokorne otwarcie na prawdę stawia go w szeregu najsprawniejszych detektywów, precyzyjnie tropiących niekonsekwencje ludzkiego myślenia i postępowania, zwłaszcza stanowiące występek przeciwko niezmiennemu prawu naturalnemu z odwiecznego ustanowienia Bożego. Zupełny brak tej logiki w ?kulturze? liberalnego relatywizmu pełnego hipokryzji, która dla pozoru wspaniałomyślności wprowadza ułatwienia i podjazdy dla wózków niepełnosprawnych, jednocześnie bezlitośnie zezwalając na ?aborcję? eugeniczną ułomnych, którym nie pozwala się nawet urodzić.

Dzieło nadzwyczaj aktualne w kontekście dyskusji o aborcji eugenicznej oraz procedurze in vitro, dla której eugeniczna diagnostyka preimplantacyjna zarodków jest sednem.    Wkrótce...      


 

Przeciwko hitlerowskiej eugenice ? dość zabijania chorych dzieci !

W dzisiejszym głosowaniu Sejm opowiedział się przeciwko odrzuceniu projektu ustawy zakazującej aborcji eugenicznej, tj. zabijania dzieci poczętych, dlatego że są chore.
Niestety, przepisy zezwalające na taką zbrodnię funkcjonują obecnie w niby cywilizowanym Państwie. Mamy nadzieję, że projekt nie utknie w sejmowych komisjach. Według Mariusza Dzierżawskiego z Fundacji Pro - Prawo do życia ?potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie społeczne i o to serdecznie do wszystkich apeluje?.

Przypominamy, że również w procedurze in vitro ma miejsce zabijanie chorych zarodków po ich eugenicznej selekcji w diagnostyce preimplantacyjnej. Odbywa się to poza prawem, jednak invitrowcy jako argument według nich usprawiedliwiający ich haniebne praktyki, do tej pory przywoływali legalność ?aborcji eugenicznej?. Módlmy się i działajmy, aby te zbrodnicze procedury zostały całkowicie zakazane.


Zespół Redakcji ? stronaoinvitro.pl

Zobacz jak głosowali posłowie:

Więcej…

Czy kobiety po in vitro wcześniej wchodzą w menopauzę ?


    Niejako na marginesie należy odnieść się do niejasnego jeszcze zagadnienia przedwczesnego starzenia się jajników i możliwej wcześniejszej menopauzy (ustania miesiączki, przekwitania), w wyniku stymulacji hormonalnej w celu uzyskania komórek jajowych w procedurze in vitro. W istocie trudno dokładnie ocenić wiek, w którym u kobiety wystąpi ostatni cykl miesięczny, bo jest on cechą indywidualną. Testy oparte na oznaczaniu hormonu folikulotropowego (FSH) mogą co najwyżej potwierdzić menopauzę lub okres okołomenopauzalny, wtedy kiedy ten stan już wystąpił. Ze względu na nieznajomość dokładnego indywidualnego wieku, kiedy ustanie czynność jajników, trudno przez to również ocenić czy jakiś czynnik przyspiesza lub nie, wystąpienie menopauzy. Chociaż kwestia możliwej wcześniejszej menopauzy po in vitro może niektórym wydawać się sprawą błahą (bo pewnie tym kobietom zalecą hormonalną terapię zastępczą ? uwaga jednak na powikłania), nie można problemu bagatelizować. Kwestie starzenia biologicznego są dla wielu kobiet dość istotne.

Więcej…

Nie można głosować nad moralnością !

W kwestiach moralnych nie rozstrzyga większość głosów ? przypomina ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Komentuje on ostatnie badania CBOS, które pokazują, że 79. proc. Polaków popiera dostępność metody in vitro dla niepłodnych małżeństw.

Ksiądz profesor przypomina, że in vitro to metoda głęboko niemoralna. ? Sondaż wykonany przez CBOS pokazuje, ile jest jeszcze pracy do wykonania, by uświadomić społeczeństwu na czym ta niemoralność polega ? mówi ekspert ds. bioetycznych. ? Niestety, pokazuje także mentalność utylitarystyczną, czyli że mało interesują nas środki, choćby były niemoralne, na drodze do celu. Tu tym celem jest dziecko - dodaje.

Więcej…

"bogowie" z klinik in vitro ?

"Pewnie zatem niektórzy polscy katolicy uważają się za bogów, skoro z upodobaniem deklarując własną przynależność do wspólnoty wierzących, zarazem manifestują swoje poparcie dla in vitro. Bogom wszystko wolno, dlaczego zatem mają zważać na zasady moralne i nauczanie swojego Kościoła !" - zastanawia się dr Marek Czachorowski, etyk, na łamach Naszego Dziennika, komentując wypowiedź prof. Waldemara Kuczyńskiego z "Medical Tribune". (...) Przedstawiony w ten sposób ideał lekarza zwalnia z posługiwania się rozumem dla moralnej oceny podejmowanych działań, czyli zwalnia od stawiania pytania, czy dane działanie (także in vitro) szanuje godność człowieka, czy jej nie szanuje. Jest to jednak ideał odchodzący od klasycznego ujęcia profesji medycznej.

Więcej…

eugenicsKomitet eugeniki czy bioetyki?

Jest czymś nieuniknionym, że absolutyzowanie "prawa do posiadania dziecka" prowadzi do jego realizacji środkami nieliczącymi się z obiektywnym dobrem. Skoro osiągnięcie celu odbywać się może za pomocą skomercjalizowanej linii technologicznej programów in vitro, nie może być zaskoczeniem, że w ramach "ulepszania" technologii pojawią się postulaty stosowania technik, które poprawią "jakość usług", ich "wydajność" lub spełnią marketingowo rozbudzane marzenia rodziców o "idealnym potomku". Jedną z nich jest preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (ang. preimplantation genetic diagnosis - PGD), która pozwala wykryć niektóre wady genetyczne zarodka przed jego implantacją.
Założenie metody jest jasne: zarodki poddawane są eugenicznej selekcji - chore i nierokujące są arbitralnie odrzucane, tj. skazane na śmierć. Na liście chorób, które można wykryć za pomocą analizy aneuploidii chromosomalnych w PGD, znajduje się m.in. zespół Downa i zespół Turnera... Między innymi tym zachwala swoją czujność eugeniczną jedna z "klinik", która usługi reklamuje szyderczą nazwą "In vitro all inclusive".

Więcej…

abortionpillFirmy farmaceutyczne łamią Dekalog

Wszelkie leki, produkty lecznicze i środki stosowane w medycynie to ?złote jajka? znoszone przez kury, którymi są firmy farmaceutyczne. Właściwie to nawet nie same wyroby, co popyt na nie, rozkręcany poprzez reklamy, modę i grupy zainteresowane ekonomicznie, aby interes kwitł. To zjawisko charakterystyczne dla rynku i nie powinno wzbudzać większych emocji, pod warunkiem jednak, że nie odbywa się kosztem zdrowia i życia ludzkiego.

Niewątpliwie pewne produkty wytwarzane przez firmy farmaceutyczne nie służą ani zdrowiu, ani życiu ludzkiemu, jak choćby środki wczesnoporonne, dla zmylenia opinii publicznej i dla uniknięcia kolizji z prawem nazywane przez wytwórców antykoncepcyjnymi. Swoją drogą, środki antykoncepcyjne zdrowiu nie służą, wręcz przeciwnie, ale niestety ich obrót jest prawnie dozwolony. Natomiast zabijanie dzieci (farmakologiczne czy chirurgiczne) jest w Polsce prawnie zabronione z trzema niechlubnymi wyjątkami.

Dyskusja wokół środków wczesnoporonnych kręci się wokół ich działania i uważam, że jest to najistotniejsza przestrzeń, w której powinniśmy zabierać głos, aby ewentualni użytkownicy mogli podjąć świadomą decyzję. To, co możemy zdziałać w sferze ludzkiego wyboru, to przede wszystkim poinformowanie, czym jest rzecz, usługa, produkt etc. interesujące wybierającego. Jest wówczas szansa, że człowiek poznawszy prawdę dokona wyboru słusznego, tzn. takiego, który nie krzywdzi, nie zabija, nie niszczy.

Firmy farmaceutyczne nie kierują się zasadami Dekalogu, a wyłącznie chęcią zysku: jak największego i osiągniętego jak najmniejszymi kosztami, dosłownie ?po trupach?, w przypadku środków wczesnoporonnych - bardzo małych ludzi. Zarzuca się obrońcom życia, w tym ginekologom i lekarzom innych specjalności nieraz z wieloletnim dorobkiem zawodowym, że nie wiedzą, jak działają środki wczesnoporonne. Otóż, wiedzą lepiej niż redaktorzy pozostający na usługach określonych ideologicznie mediów i pragną podzielić się tą wiedzą z innymi, szczególnie pacjentkami wprowadzanymi w błąd już samą nazwą środków wczesnoporonnych jako antykoncepcją awaryjną!

To logiczne i oczywiste, że jeśli doszło do połączenia się komórek rozrodczych, to powstało nowe życie. Miejscem tego zdarzenia jest bańka jajowodu, z której nowa istota ludzka ma przedostać się do jamy macicy i zagnieździć tam w przygotowanej przez system endokrynny błonie śluzowej. Każde działanie, które zaburza ten proces, jest czynem przeciw życiu ludzkiemu. Nie ma antykoncepcji po zapłodnieniu. Po zapłodnieniu jest już tylko albo rozwój istoty ludzkiej, albo jej unicestwienie. Przyjęcie Escapelle czy Postinoru po zapłodnieniu nie będzie miało nigdy charakteru antykoncepcyjnego. To są podstawowe informacje, które powinny być udzielone potencjalnym użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały, aby mogli dokonać racjonalnego wyboru. Bez tych danych, nie wiedzą, co czynią. Chęć zysku nikogo nie powinna zwalniać z dbałości o przekaz danych o produkcie.

Wkrótce może okazać się, jak fatalne w skutkach jest stosowanie środków wczesnoporonnych nie tylko dla zniszczonych małych istot ludzkich, ale także ich matek. Może dopiero pozwy o odszkodowania - jak to miało miejsce w USA przy stosowaniu spiral wewnątrzmacicznych - uspokoi nadmierne apetyty producentów tych preparatów.  

Hanna Wujkowska, lekarz medycyny, bioetyk

Za: PCh24.pl

 

mrożenie zarodkówMrożenie ludzi za publiczne pieniądze

Mimo że, manipulacje zapłodnienia pozaustrojowego rodzą sprzeciw moralny, są nie do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i nie mają uregulowanego statusu prawnego (są nielegalne !), przemysł in vitro opłacany jest z pieniędzy podatników.

Dowód ? Dofinansowanie działania zakładu in vitro, którego kierownikiem jest prof. Waldemar Kuczyński realizowane jest z Programu Regionalnego ? Narodowej Strategii Spójności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ?Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 ? 2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP?. Głosi informacja na stopce na stronie internetowej kliniki, która bez skrępowania oferuje m.in. proceder dawstwa komórek rozrodczych: ?jako pierwsza i jedna z nielicznych obecnie placówek w Polsce, umożliwia pomoc parom, w których mężczyzna jest całkowicie pozbawiony plemników. Nasienie dawcy może być wykorzystane do zabiegu inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego.?

Wspieraniu tej formy zwyrodnienia ma służyć aparatura zakupiona w ramach podanego ?zapytania ofertowego?, właśnie ze środków ?unijnych?, a więc pieniędzy również polskich podatników.

Więcej…

Strona 4 z 5