stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nie ma in vitro bez eugeniki

"Diagnoza przedimplantacyjna ? zawsze wiążąca się ze sztucznym zapłodnieniem, już samym w sobie w istocie niegodziwym ? ma na celu faktycznie jakościową selekcję embrionów wraz z ich niszczeniem, która jawi się jako wczesne działanie aborcyjne. " Za: Dignitas Personae.  Przyjęta przez parlament ustawa z 25 czerwca 2015 dopuszcza działania eugeniczne, na które nie może być moralnej zgody.

Pokazujemy prawdę o in vitro

"Chrześcijanin musi troszczyć się o prawdę. Dlatego jego zadaniem jest też demaskowanie kłamstw, wśród których szczególnie wiele szkody czynią sugestie, jakoby zapłodnienie pozaustrojowe było leczeniem niepłodności. Ono niczego nie leczy ? niepłodni takimi pozostają, a ?wyprodukowanie? dziecka powierzają obcym."  Za: "O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek".

In vitro - biznes na poniżaniu małżeństw

Kwestia najmniej fundamentalna, chociaż także ważna, to sprawa godności przyszłych rodziców. "Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że procedury in vitro bardzo mocno naruszają intymność, która normalnie towarzyszy rodzicom powołującym potomstwo do życia. Wieloma małżeństwami po tym zabiegu wstrząsnęło to bardzo głęboko." -


Konstanty Radziwiłł - były Minister Zdrowia


Email Drukuj PDF

Opinia Ordo Iuris w sprawie projektu ustawy o leczeniu niepłodności

Opinia w sprawie projektu ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. o leczeniu niepłodności1

Przekazany dnia 16 lipca 2014 r. do konsultacji publicznych projekt ustawy o leczeniu niepłodności (dalej: uln) nie spełnia standardów wynikających z zasad prawidłowej legislacji oraz budzi szereg wątpliwości natury prawnej, medycznej i etycznej. Jednocześnie, proponowane rozwiązania prawne budzą istotne wątpliwości co do skuteczności osiągnięcia deklarowanego przez projekt celu społecznego, przez który projektodawca rozumie ?ochronę zdrowia rozrodczego oraz stworzenie warunków dla stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji?.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Ośrodki in vitro do kontroli

Według informacji upublicznionych w ?projekcie raportu pokontrolnego? przez Urząd m.st. Warszawy ? prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, kobieta, której aborcji odmówił prof. Bogdan Chazan, poczęła ciężko chore dziecko wskutek procedury in vitro przeprowadzonej w Klinice ?Novum?. Nazwa kliniki przewija się w raporcie co najmniej trzy razy. Myślę, że innych faktów nie należy w tym miejscu przytaczać, a osoby zainteresowane winny same przeczytać raport.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Becikowe vs. dofinansowanie (z naszych podatków) dla prywatnych klinik in vitro

invitronierowne1

Więcej…
Email Drukuj PDF

In vitro - temat zakazany. Cenzura TVN ?

Próbkę tego, jaką wiedzę na temat in vitro mogą jedynie zdobyć widzowie TVN mieliśmy w programie, w którym ekspertowi uniemożliwiono krytyczne wypowiadanie się o procedurze, będącej podstawą intratnego biznesu "klinik in vitro", dotowanych z naszych podatków.

Więcej…
Email Drukuj PDF

In vitro - kosztuje, nie leczy, zabija


Z początkiem lipca minął pierwszy rok finansowania ?Rządowego Programu Leczenia Niepłodności".

Zarejestrowano 11789 par, zakwalifikowano 8685 par, zarejestrowana liczba ciąż wynosi 2559, liczba par w trakcie ?leczenia" ? 7939, a urodziło się 214 dzieci (informacje podane na stronie http://www.invitro.gov.pl/news/19). Polscy podatnicy zapłacili za to 72.4 mln złotych. Pieniądze te zasiliły program nabijania kieszeni prywatnych klinik in vitro. Jedna z nich ? rekordzista - zgarnęła ponad 17 mln złotych.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Bazar z prokreacją

Dlaczego in vitro jest procedurą nie do przyjęcia zarówno dla wierzących jak i myślących niewierzących ? Dlaczego w roli surogatki nie chcą stanąć zamożne kobiety, a wykorzystują do tego te biedne ? Czy podobnie jak w przypadku niewolnictwa kiedyś akceptowanego, a teraz potępianego - jest szansa na zmianę mentalności w zakresie obrony prawa do życia, tak aby aborcja i in vitro były w końcu prawnie zakazane ? - Z mec. Nikolasem Nikasem, prezesem amerykańskiej Fundacji Obrony Bioetyki, rozmawia Piotr Falkowski - wywiad za: Nasz Dziennik 10 maja 2014).

Więcej…
Email Drukuj PDF

Nikt Ci o tym nie powie...Tabu?

Aspekt ten często umyka w dyskusji dotyczącej in vitro. Przypomnijmy wywiad z dr Konstantym Radziwiłłem (Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej 2001-2010, obecnie Ministrem Zdrowia) i odpowiedź na postawione pytanie: Co w in vitro budzi pański sprzeciw ?

Więcej…
Email Drukuj PDF

Czy minister odpowie własnym majątkiem ? Zlicytować Arłukowicza !

Od dawna zwracaliśmy uwagę, że rządowy program dofinansowania in vitro, oprócz swojej niegodziwości jest również zwyczajnie nielegalny w świetle prawa polskiego, wobec braku uregulowań dotyczących przechowywania i manipulacji komórkami rozrodczymi oraz zarodkami ludzkimi. Tymczasem Komisja Europejska 26 września b.r. pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy 2004/23/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ?w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich?. Grozi Polsce karami 200 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Choć kuriozalne wydaje się straszenie takimi sankcjami, to należy zaznaczyć, że "ani Unia Europejska, ani Rada Europy nie żąda od Polski legalizacji in vitro, a jedynie jasnego określenia, czy jest ono dozwolone i na jakich warunkach" (por. Idziemy Idziemy 15 (386), oraz Bruksela pozywa Polskę).

Nasuwa się jednak oczywiste pytanie ? Czy ewentualne kary za głupotę i zaparcie ideologiczne, które motywowało Arłukowicza do wprowadzenia dofinansowania in vitro pod wpływem lobbystów, w ucieczce przed debatą na temat odpowiednich regulacji prawnych, ponosić ma polski podatnik ? Niby z jakiej racji ?

Ile wynosi więc majątek Arłukowicza ? Kiedy odbędzie się jego licytacja na poczet sankcji, których jest bezpośrednim sprawcą ?


stronaoinvitro.pl

Więcej…
Email Drukuj PDF

Edukatorzy spod latarni - rodzice w Łodzi protestują !

Męty, seksualni wykolejeńcy, margines społeczny...będzie ?edukował? Twoje dzieci w szkole ? Awangarda społeczna jak za rewolucji...z certyfikatami, które można zdobyć na byle jakim kursie lub bazarze. Rodzicu ! Pozwolisz im na niszczenie niewinności i przyszłości swoich dzieci ? Uważaj ! Deprawatorzy dobierają się do dzieci także na koloniach !


Jeszcze nie tak dawno za publiczne eksponowanie treści nieprzyzwoitych, używanie wulgarnych słów, zachowania nieobyczajnie, można było spotkać się z karą grzywny. Obecnie, choć odpowiednie przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego nadal istnieją (art. 141 kw), na ich podstawie oskarża się co najwyżej obrońców życia za ukazywanie prawdy o ohydnej zbrodnii aborcji. Tymczasem dziś propagowanie wulgaryzmów, obscenicznych zachowań, perwersji odbywać się może swobodnie pod kuratelą...i ministra edukacji, i Polskiej Akademii Nauk, czy też Kuratoriów oświaty i jawnie kierowane jest do dzieci w szkołach. Odbywa się to pod pretekstem ?edukacji?, z łamaniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami (48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 konstytucji RP).

Więcej…
Email Drukuj PDF

Ten eksperyment powinien być zakazany

Za: Nasz Dziennik 25.06.13
Badania naukowe potwierdzają negatywne skutki genetyczne procedury in vitro. Zaprzeczanie im jest manipulowaniem opinią publiczną, wprowadzaniem jej w błąd. Podkreślili to wczoraj członkowie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.
?Badania naukowe potwierdzają procentowo znaczące występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego? ? czytamy w wydanym wczoraj specjalnym komunikacie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, na którego czele stoi ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski.

Więcej…

Strona 3 z 9