stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nie ma in vitro bez eugeniki

"Diagnoza przedimplantacyjna ? zawsze wiążąca się ze sztucznym zapłodnieniem, już samym w sobie w istocie niegodziwym ? ma na celu faktycznie jakościową selekcję embrionów wraz z ich niszczeniem, która jawi się jako wczesne działanie aborcyjne. " Za: Dignitas Personae.  Przyjęta przez parlament ustawa z 25 czerwca 2015 dopuszcza działania eugeniczne, na które nie może być moralnej zgody.

Pokazujemy prawdę o in vitro

"Chrześcijanin musi troszczyć się o prawdę. Dlatego jego zadaniem jest też demaskowanie kłamstw, wśród których szczególnie wiele szkody czynią sugestie, jakoby zapłodnienie pozaustrojowe było leczeniem niepłodności. Ono niczego nie leczy ? niepłodni takimi pozostają, a ?wyprodukowanie? dziecka powierzają obcym."  Za: "O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek".

In vitro - biznes na poniżaniu małżeństw

Kwestia najmniej fundamentalna, chociaż także ważna, to sprawa godności przyszłych rodziców. "Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że procedury in vitro bardzo mocno naruszają intymność, która normalnie towarzyszy rodzicom powołującym potomstwo do życia. Wieloma małżeństwami po tym zabiegu wstrząsnęło to bardzo głęboko." -


Konstanty Radziwiłł - były Minister Zdrowia


Email Drukuj PDF

Przeciwko hitlerowskiej eugenice ? dość zabijania chorych dzieci !

W dzisiejszym głosowaniu Sejm opowiedział się przeciwko odrzuceniu projektu ustawy zakazującej aborcji eugenicznej, tj. zabijania dzieci poczętych, dlatego że są chore.
Niestety, przepisy zezwalające na taką zbrodnię funkcjonują obecnie w niby cywilizowanym Państwie. Mamy nadzieję, że projekt nie utknie w sejmowych komisjach. Według Mariusza Dzierżawskiego z Fundacji Pro - Prawo do życia ?potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie społeczne i o to serdecznie do wszystkich apeluje?.

Przypominamy, że również w procedurze in vitro ma miejsce zabijanie chorych zarodków po ich eugenicznej selekcji w diagnostyce preimplantacyjnej. Odbywa się to poza prawem, jednak invitrowcy jako argument według nich usprawiedliwiający ich haniebne praktyki, do tej pory przywoływali legalność ?aborcji eugenicznej?. Módlmy się i działajmy, aby te zbrodnicze procedury zostały całkowicie zakazane.


Zespół Redakcji ? stronaoinvitro.pl

Zobacz jak głosowali posłowie:

Więcej…
Email Drukuj PDF

Czy kobiety po in vitro wcześniej wchodzą w menopauzę ?


    Niejako na marginesie należy odnieść się do niejasnego jeszcze zagadnienia przedwczesnego starzenia się jajników i możliwej wcześniejszej menopauzy (ustania miesiączki, przekwitania), w wyniku stymulacji hormonalnej w celu uzyskania komórek jajowych w procedurze in vitro. W istocie trudno dokładnie ocenić wiek, w którym u kobiety wystąpi ostatni cykl miesięczny, bo jest on cechą indywidualną. Testy oparte na oznaczaniu hormonu folikulotropowego (FSH) mogą co najwyżej potwierdzić menopauzę lub okres okołomenopauzalny, wtedy kiedy ten stan już wystąpił. Ze względu na nieznajomość dokładnego indywidualnego wieku, kiedy ustanie czynność jajników, trudno przez to również ocenić czy jakiś czynnik przyspiesza lub nie, wystąpienie menopauzy. Chociaż kwestia możliwej wcześniejszej menopauzy po in vitro może niektórym wydawać się sprawą błahą (bo pewnie tym kobietom zalecą hormonalną terapię zastępczą ? uwaga jednak na powikłania), nie można problemu bagatelizować. Kwestie starzenia biologicznego są dla wielu kobiet dość istotne.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Na marginesie wytycznych dotyczących leczenia powikłań związanych z in vitro


Zespół hiperstymulacji jajników (ang. oviarian hiperstimulation syndrome, OHSS) to zagrażające życiu powikłanie po stymulacji jajników za pomocą gonadotropin, przed pobraniem komórek jajowych do procedury in vitro. Kanadyjskie towarzystwo Joint Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada - Canadian Fertility and Andrology Society opracowało wytyczne postępowania odnośnie diagnostyki i leczenia różnych postaci tego powikłania ? od łagodnej, umiarkowanej, poprzez ciężką oraz krytyczną.  (Clinical Practice Guideline No. 268, listopad 2011, Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 2011; 33: 1156-1162).

Więcej…
Email Drukuj PDF

Nie można głosować nad moralnością !

W kwestiach moralnych nie rozstrzyga większość głosów ? przypomina ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Komentuje on ostatnie badania CBOS, które pokazują, że 79. proc. Polaków popiera dostępność metody in vitro dla niepłodnych małżeństw.

Ksiądz profesor przypomina, że in vitro to metoda głęboko niemoralna. ? Sondaż wykonany przez CBOS pokazuje, ile jest jeszcze pracy do wykonania, by uświadomić społeczeństwu na czym ta niemoralność polega ? mówi ekspert ds. bioetycznych. ? Niestety, pokazuje także mentalność utylitarystyczną, czyli że mało interesują nas środki, choćby były niemoralne, na drodze do celu. Tu tym celem jest dziecko - dodaje.

Więcej…
Email Drukuj PDF

"bogowie" z klinik in vitro ?

"Pewnie zatem niektórzy polscy katolicy uważają się za bogów, skoro z upodobaniem deklarując własną przynależność do wspólnoty wierzących, zarazem manifestują swoje poparcie dla in vitro. Bogom wszystko wolno, dlaczego zatem mają zważać na zasady moralne i nauczanie swojego Kościoła !" - zastanawia się dr Marek Czachorowski, etyk, na łamach Naszego Dziennika, komentując wypowiedź prof. Waldemara Kuczyńskiego z "Medical Tribune". (...) Przedstawiony w ten sposób ideał lekarza zwalnia z posługiwania się rozumem dla moralnej oceny podejmowanych działań, czyli zwalnia od stawiania pytania, czy dane działanie (także in vitro) szanuje godność człowieka, czy jej nie szanuje. Jest to jednak ideał odchodzący od klasycznego ujęcia profesji medycznej.

Więcej…
Email Drukuj PDF

eugenicsKomitet eugeniki czy bioetyki?

Jest czymś nieuniknionym, że absolutyzowanie "prawa do posiadania dziecka" prowadzi do jego realizacji środkami nieliczącymi się z obiektywnym dobrem. Skoro osiągnięcie celu odbywać się może za pomocą skomercjalizowanej linii technologicznej programów in vitro, nie może być zaskoczeniem, że w ramach "ulepszania" technologii pojawią się postulaty stosowania technik, które poprawią "jakość usług", ich "wydajność" lub spełnią marketingowo rozbudzane marzenia rodziców o "idealnym potomku". Jedną z nich jest preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (ang. preimplantation genetic diagnosis - PGD), która pozwala wykryć niektóre wady genetyczne zarodka przed jego implantacją.
Założenie metody jest jasne: zarodki poddawane są eugenicznej selekcji - chore i nierokujące są arbitralnie odrzucane, tj. skazane na śmierć. Na liście chorób, które można wykryć za pomocą analizy aneuploidii chromosomalnych w PGD, znajduje się m.in. zespół Downa i zespół Turnera... Między innymi tym zachwala swoją czujność eugeniczną jedna z "klinik", która usługi reklamuje szyderczą nazwą "In vitro all inclusive".

Więcej…
Email Drukuj PDF

mrożenie zarodkówMrożenie ludzi za publiczne pieniądze

Mimo że, manipulacje zapłodnienia pozaustrojowego rodzą sprzeciw moralny, są nie do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem i nie mają uregulowanego statusu prawnego (są nielegalne !), przemysł in vitro opłacany jest z pieniędzy podatników.

Dowód ? Dofinansowanie działania zakładu in vitro, którego kierownikiem jest prof. Waldemar Kuczyński realizowane jest z Programu Regionalnego ? Narodowej Strategii Spójności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ?Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 ? 2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP?. Głosi informacja na stopce na stronie internetowej kliniki, która bez skrępowania oferuje m.in. proceder dawstwa komórek rozrodczych: ?jako pierwsza i jedna z nielicznych obecnie placówek w Polsce, umożliwia pomoc parom, w których mężczyzna jest całkowicie pozbawiony plemników. Nasienie dawcy może być wykorzystane do zabiegu inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego.?

Wspieraniu tej formy zwyrodnienia ma służyć aparatura zakupiona w ramach podanego ?zapytania ofertowego?, właśnie ze środków ?unijnych?, a więc pieniędzy również polskich podatników.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Program nieudacznika: In vitro zamiast refundacji leków ?

Jak w bajce... ?Ja zawsze szedłem drogą wiedzy i encyklopedii, i tak pozostanę wierny swoim przekonaniom, kiedy decyduję i myślę o tym co powinno kierować zasadami mojego życia, no to zdecydowanie od zasad regulowanych przez Kościół wybieram zasady regulowane przez wiedzę, doświadczenie ekspertów i nowoczesność? - taką deklarację złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, krytykując projekt poselski PIS zakazujący manipulacji in vitro, chroniący zarodki ludzkie i wprowadzający kary dla szemranego biznesu in vitro. Czy rzeczywiście minister zdrowia idzie ?drogą wiedzy? ? Sądzimy, że wręcz przeciwnie. Przed wygłaszaniem swoich emocjonalnych deklaracji powinien zapoznać się z doniesieniami nowoczesnej genetyki, przestrzegającej przed dalekosiężnymi konsekwencjami zdrowotnymi wikłającymi in vitro.

Więcej…
Email Drukuj PDF

In vitro jest zawsze złem

(...) Czasem w tym miejscu wysuwa się argument kompromisu w ustawie o ochronie życia poczętego. Jest jednak coś, co nie umożliwia tworzenia tu analogii. Po 1989 r. zastaliśmy w Polsce ustawę stalinowską niszczącą programowo ludzkie życie. Kompromis szedł w kierunku minimalizacji szkodliwości tej ustawy. Dzisiaj nie mamy w ogóle ustawy o reprodukcji in vitro. Każdy krok w stronę zła nie jest minimalizacją zła już istniejącego. Jest tworzeniem tego zła w naszym życiu.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Mutacje po in vitro

Z prof. Stanisławem Cebratem, kierownikiem Zakładu Genomiki Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Mariusz Bober z Naszego Dziennika.

Rząd PO - PSL nie rezygnuje z przeforsowania w Sejmie ustawy o in vitro. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy w wersji Jarosława Gowina, czy poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak powinny wyglądać regulacje?
- Dla mnie nie ma znaczenia, kto jest autorem projektu i do jakiej partii należy. Dyskusję nad jakimkolwiek projektem należy prowadzić w sposób merytoryczny, zastanowić się nad samym projektem, a w zasadzie jego przedmiotem, a nie przekonaniami jego autora. We Francji po wygranych wyborach prezydenckich przez Fran÷ois Hollande´a prawdopodobnie zostaną zliberalizowane przepisy w dziedzinie in vitro. Ale tam słychać głosy uczonych, że politycy powinni poznać prawdę o in vitro. A u nas - czy chcą? Przy ocenie zapłodnienia in vitro uciekamy się często do kryteriów natury moralnej, etycznej, a także religijnej, odwołując się do tego, czy ktoś wierzy, czy nie, i to właśnie staje się podstawą naszej oceny lub naszego stanowiska. Jeśli zaś spojrzymy na in vitro jak na biologiczny eksperyment wykonywany na człowieku, to powinniśmy być mu przeciwni przede wszystkim ze względu na właśnie biologiczne jego skutki. W moim przekonaniu, zapłodnienie in vitro powinno być zabronione z powodów biologicznych, nie mam więc powodów, aby popierać którykolwiek z proponowanych projektów.

Więcej…

Strona 7 z 9