Drukuj

Radni w Częstochowie instrumentalnie traktują bezpłodne małżeństwa ?

Radni Częstochowy przyjęli ostatnio uchwałę o dofinasowaniu in vitro z pieniędzy podatników. Jest to jednak ciąg dalszy sprawy. Przypomnijmy, poprzednia decyzja Rady w tej sprawie z początku roku została negatywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Materiał z 04.03.2012 przytaczamy niżej. Czyżby Izba zmieniła zdanie, czy też Radni lewicy instrumentalnie traktują bezpłodne małżeństwa, aby swoją decyzją przypodobać się Tuskowi ? Sam premier stwierdził, że to "decyzja polityczna." Jeśli autentycznie panu prezydentowi Częstochowy z SLD (Krzysztofowi Matyjaszczykowi) zależy na przyroście naturalnym, na co się powołuje, to niech Rada tego miasta wzniesie się ponad propagowaną ideologię cywilizacji śmierci i zakaże sprzedaży środków antykoncepcyjnych, dostępnych w Częstochowie nawet w spożywczych marketach.

Program podsunięty radzie przygotowało Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz zespół "ekspertów" (prof. Sławomir Wołczyński, dr Marek Balicki, lek. Rafał Zyśk i radca prawny Joanna Nowak-Kubiak), a także Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".
Program został przyjęty przez radę mimo braku opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Chcielibyśmy poznać opinię Izby Obrachunkowej, chociaż niezależnie od niej, finansowanie in vitro i sama procedura, to działania uderzające w Prawo Boże oraz ludzką godność. Na tym samym bezprawiu opierać się będzie zapowiadane przez Tuska rozporządzenie w sprawie in vitro.

stronaoinvitro.pl

***

04.03.2012

Dofinansowanie in vitro w Częstochowie bezprawnie. Opinia RIO jest jasna

Decyzja Rady Miasta Częstochowy o dofinansowywaniu niemoralnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma podstaw prawnych. Jak podaje Dziennik Zachodni (03.03.2012) ?Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest w kwestii in vitro jasne. Pieniądze w budżecie można było na ten cel przeznaczyć, ale nie można ich wydać, bo w tym przypadku naruszono by dyscyplinę finansów publicznych. Zdaniem RIO, nie ma bowiem ustawy, która pozwalałaby na płacenie z miejskich pieniędzy za zabiegi in vitro.?

    Ponadto skargę na decyzję Rady Miasta Częstochowy zamierzającej rozrzucać pieniądze częstochowskich podatników do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła już Unia Laikatu Katolickiego. ?Zdaniem Krzysztofa Janusa, wiceprezesa tego stowarzyszenia, gmina nie może wykonywać zadania z zakresu należącego do państwa, bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Unia do skargi dołączyła podpisy 1800 częstochowian.? (za DzZ). Przewodniczącym Rady Miasta Częstochowy jest Zdzisław Wolski z SLD. Jak czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miasta ? ?lekarz-internista, współwłaściciel firmy budowlanej?. Zacietrzewienie ideologiczne radnych lewicy odnośnie niszczenia porządku naturalnego - czego wyrazem jest próba dofinansowania procedury in vitro niszczącej nadliczbowe zarodki ludzkie i degradującej znaczenie małżeństwa - przerasta zdrowy rozsądek. Lokalna prasa siłą rzeczy nagłaśnia kompromitację częstochowskich radnych, będących także na bakier ze znajomością prawa dotyczącego finansów publicznych. Uchwała Rady Miasta Częstochowy to kuriozum - bezprawne finansowanie nielegalnego procederu wykorzystującego luki prawne. Mamy nadzieję, że radni chcący finansować in vitro z pieniędzy podatnika w Płocku, przyjrzą się kompromitacji częstochowskiej Rady Miasta.***

Abp Wacław Depo o decyzji radnych m.Częstochowy:

?Wypowiadam się ze zdecydowanym sprzeciwem, gdyż z perspektywy wiary chrześcijańskiej metoda in vitro wkroczyła na równię pochyłą, a mianowicie pragnienie posiadania własnego dziecka zostało zrównane i związane z niszczeniem poczętego życia, nadliczbowych embrionów uczestniczących w tym procesie."