Drukuj

Mrożący biznes - bieg po kasę

37 ośrodków zgłosiło się do konkursu, w którym zostaną wyłonione placówki wykonujące refundowane procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro w ramach rządowego programu. Wybrane centra będą uczestniczyły w programie od 1 lipca do 30 czerwca przyszłego roku. Ich zadaniem będzie zapewnienie dostępu do świadczeń związanych z in vitro. Chodzi m.in. o wszystkie procedury dotyczące przygotowania do pobrania gamet męskich i żeńskich, tworzenie, przechowywanie ludzkich embrionów oraz transfer niektórych ?wyprodukowanych? embrionów do macicy. Beneficjenci programu będą zobowiązani do przestrzegania zasad określonych przez resort zdrowia. Dane ośrodków zostaną umieszczone w elektronicznym rejestrze. Znajdą się w nim także dane kobiet poddawanych in vitro ? m.in. data zgłoszenia i zakwalifikowania do programu refundacyjnego, informacja o niepłodności, liczba i rodzaj wykonanych badań, liczba i jakość pobranych gamet, liczba utworzonych, przeniesionych i przechowywanych dzieci w embrionalnej fazie rozwoju.

Za: ND 16 maja 2013