stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych (fragment):


(?)Zapłodnienie in vitro związane jest dosyć często z zamierzonym niszczeniem embrionów. Niektórzy uważali, że ma to związek z techniką, częściowo jeszcze niedoskonałą. Natomiast późniejsze doświadczenie wykazało, że wszystkie techniki zapłodnienia in vitro są stosowane faktycznie tak, jak gdyby ludzki embrion był po prostu zwykłym zbiorem komórek, które sąużywane, selekcjonowane i odrzucane.?

?Zapłodnienie in vitro (?) jest ze swej istoty techniką niegodziwą: powoduje ona całkowite oddzielenie prokreacji od aktu małżeńskiego. (?) Oddaje więc życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej.? ?Uderza fakt, że ani powszechna deontologia zawodowa, ani władze sanitarne nie zgodziłyby się w żadnej innej dziedzinie medycyny na zastosowanie metody dającej tak wysoki globalny procent negatywnych i zgubnych rezultatów (szansa zapłodnienia w ok. 1/3).  W rzeczywistości metody zapłodnienia in vitro są akceptowane, ponieważ zakłada się, że embrion nie zasługuje na pełny szacunek z powodu tego, że staje sięrywalem wobec pragnienia, które trzeba zaspokoić. (?) Ten smutny stan rzeczy, często przemilczany, w pełni zasługuje na naganę, ponieważ ?różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzająmożliwość nowych zamachów na życie.? ? (?) Jeżeli chodzi o wielką liczbę już istniejących zamrożonych embrionów, pojawia się pytanie: co z nimi zrobić? (?) Nie do przyjęcia sąpropozycje wykorzystania tych embrionów w celach badawczych albo przeznaczenie ich do celów terapeutycznych (?)?. (?) ?Trzeba na koniec stwierdzić, że tysiące porzuconych embrionów stwarzają sytuację niesprawiedliwości nie do naprawienia.?

 

Pełny tekst w Dignitas personae.